Ami prothom amar 6120c e namiya deki je daron antivirus. Ami er netquin, norten,kasperby antivirus chalaisi.

Kinto ami mone kori aita sera antivirus

==>Download rising Antivirus for symbian.sis

সবার আগে নতুন নতুন টিপস পেতে ভিজিট করুন

2 thoughts on "[Mega Post ] Niya nin apnar Symbian phoner jonno Rising Antivirus, aita thakle memory jivone bad hoibe na"

  1. Riyad164 Author says:
    nice app but ki vabe set korbo pls.. Bolen.

Leave a Reply